Ανάρτηση αναφορικά με την αποσφράγιση των υποβληθείσων αιτήσεων συμμετοχής της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ), όπως έχει παραταθεί, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/20 και ώρα 11:00

Ανάρτηση αναφορικά με την αποσφράγιση των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ), όπως έχει παραταθεί, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00- Λήψη μέτρων στο πλαίσιο αποφυγής διασποράς του covid-19

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που υφίστανται λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και των νέων μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία από την διασπορά του covid-19 , προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού κατά την αποσφράγιση των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο , η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00 στο Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, γρ. 409), είναι δυνατόν να παρευρίσκεται εκ περιτροπής ένα (01) μόνο άτομο εντός της αίθουσας ανά συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Συναφώς, γνωρίζεται ότι εντός του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ την ως άνω ημερομηνία δύνανται να εισέλθουν μόνον δύο (02) άτομα ως εκπρόσωποι ανά συμμετέχουσα εταιρεία ή ένωση εταιρειών/κοινοπραξία στον εν θέματι Διαγωνισμό. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας και την απαρέγκλιτη τήρηση των προαναφερομένων, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε άσκοπη ταλαιπωρία του/ων εκπροσώπου/ων σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19_27-10-2020

Διακήρυξη

1η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

3η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο:https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/paroxh-dieykrinisewn-epi-ths-ari8-042020-diakhry3hs-kleistoy-diagwnismoy-die8noys-symmetoxhs-gia-thn-promh8eia-systhmatos-me-titlo-anapty3h-toy-e8nikoy-systhmatos-oloklhrwmenhs-8alassias-epithrhshs-eso8e/

Share: