Διακήρυξη Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου