Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Λιμενικής Αρχής Σύμης