Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι Β’ Φάσ.) για το διαγωνισμό αριθ. 15/2022 Διακήρυξης για την προμήθεια 7 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και 7 επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων σύγχρονων ...)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Καλεί τους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους, κατά την Α’ Φάση, του Ανταγωνιστικού Διαλόγου της αριθ. 15/2022 Διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο «την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά».

Δείτε την προηγούμενη ανάρτηση εδώ:

Share: