Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Συντονισμού & Καταμέτρησης Υλικό Τμήματος Συντονισμού & Καταμέτρησης