Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων είναι οι ακόλουθες:

α) Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση ελληνικών πλοίων.

β) Η έρευνα, μελέτη και προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων …

ΔΝΕΡ