Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ναυτική εκπαίδευση

DSC_1949.JPG

Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Αντώνιος

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων …

Ναυτική Εκπαίδευση