Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για ψηφιακή παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών στα νησιά – Ψηφιακά Δίδυμα για νησιωτικούς λιμένες και κρίσιμα δίκτυα υποδομών στα νησιά

Με την ψήφιση του ν.4770/2021 όπως αυτός κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια στον ν.4832/2021 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά η «Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο». …

Νησιωτικότητα ΓΓΑΙΝΠ CAIT ΕΚΕΤΑ ΥΝΑΝΠ ΕΣΠΑ