Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Αρχικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες υποψηφίων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ πατήστε εδώ.

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης

Πίνακες κατά αξιολογική σειρά, πίνακες επιλεγέντων και πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 &2022-2023.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατά αξιολογική σειρά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες της αριθμ. πρωτ.:2904.4/305/2021/25-05-2021 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων για τις …

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατά αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ 15 από 30-6-2021 πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Οριστικού αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ (Πίνακας Α) , Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων …

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) , που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (Ο.Ε)

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατ' αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 15 από 30-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α), Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας …

Αρχικοί Πίνακες κατάταξης ΕΕΠ και αποκλειομένων σχολής Μηχανικών ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

  • Αρχικός πίνακας αποκλειόμενων ΕΕΠ Πλοιάρχων-Μαθηματικών-Φυσικών-Αγγλικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
  • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
  • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ: …

Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ε.ε.π.) στην ΑΕΝ/Ύδρας

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων για την Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης Πίνακες αξιολογικής κατάταξης & Πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες κατά αξιολογική κατάταξη με ΑΔΑ: 6ΝΚΩ4653ΠΩ-ΥΙΒ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες αποκλειομένων με ΑΔΑ: ΩΚΛΕ4653ΠΩ-ΥΤΦ πατήστε εδώ.

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) και κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ’ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 13 από 22-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 35/16-06-2021 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικών Πινάκων αποκλειομένων (Πίνακας …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων.

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, …

Προκήρυξη ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ (ΑΔΑ:ΨΝ3Υ4653ΠΩ-ΠΟ4) που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για τα ακαδ/κά έτη 2021-2022 & 2022-2023

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ/Κρήτης.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022- 2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας …

Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διδακτικών Ετών 2021-22 & 2022-23 ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Προκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διδακτικών Ετών  2021-22 & 2022-23

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου …