Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα οποία διενεργούν περιπολίες και ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής …

ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Προμήθεια σταθερών και φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια δεκαεπτά (17) μόνιμων/σταθερών και δέκα (10) φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα …

ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΕΜ