Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

espa_logo.66143b33fa9a.png

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Β. Αιγαίο 2014-2020"

ΑΕΝ Χίου-Οινουσσών ( Κωδικός ΟΠΣ 5002706)

Συμπληρωματικός εξοπλισμός ΑΕΝ/Οινουσσών

Απόφαση Ένταξης

Πληροφοριακό Σημείωμα

Αφίσα

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Β. Αιγαίο 2014-2020" εδώ.

logo_pep_BOREIOU_AIGAIOU166.max-165x165.jpg

espa_logo.66143b33fa9a_yd7b0GX.max-165x165.png

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ν. Αιγαίο 2014-2020"

Α.Ε.Ν./ΣΥΡΟΥ

ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ν. Αιγαίο 2014-2020" εδώ.

LOGO ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ166.png

espa_logo.66143b33fa9a.png

Α.Ε.Ν./Σύρου

Α.Ε.Ν./Καλύμνου

Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Πληροφοριακό Σημείωμα

Αφίσα

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ν. Αιγαίο 2014-2020" εδώ.

LOGO ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ166.png

espa_logo.66143b33fa9a.png

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κ. Μακεδονία 2014-2020"

EYD EP PKM_GR200.jpg

espa_logo.66143b33fa9a.png

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020- 21 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 506 9197)

ΔΕΚΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2021- 22 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5069293)

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση Σχολών Ε.Ν

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση