Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ)

Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων