Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ)

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων & Ειδικών Μονάδων ΛΣ