Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Δ.Ι.Π.ΘΑ.Π)

Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων