Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου (Π. Η.)

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Αρχικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22 λόγω επαναπροκήρυξης

Δείτε τον αρχικό πίνακα εδώ.

Οριστικoί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π (ειδικότητας ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Πίνακες κατάταξης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας μαθηματικού, επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ορθή επανάληψη)

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για την ειδικότητα Α2iα της Επαναπροκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α2iα της αριθμ. πρωτ.:2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων

Για …

Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακας προσλαμβανομένων ΕΕΠ, ειδικότητας μαθηματικού, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π (ειδικότητας ΙΑΤΡΟΥ) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις των ειδικοτήτων της Αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Καλύμνου

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iα της αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναροκήρυξη ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων …

Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ειδικότητας μαθηματικού ΑΕΝ/Μακεδονίας

Ανάρτηση συμπληρωματικής ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π (Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’αξιολογική σειρά και αποκλειομένων για τις θέσεις της αριθμ. πρωτ.:2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ …

Επαναπροκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας που αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23 (με ΑΔΑ Ψ6ΥΜ4653ΠΩ-ΨΧ7)

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Οριστικός πίνακας υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/Μακεδονίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δημοσίευση οριστικών πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Β' -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-22

Πίνακες Οριστικών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄

Πίνακες Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας …