Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις των ειδικοτήτων της Αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Καλύμνου

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iα της αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναροκήρυξη ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων …

Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ειδικότητας μαθηματικού ΑΕΝ/Μακεδονίας

Ανάρτηση συμπληρωματικής ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π (Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’αξιολογική σειρά και αποκλειομένων για τις θέσεις της αριθμ. πρωτ.:2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ …

Επαναπροκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας που αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23 (με ΑΔΑ Ψ6ΥΜ4653ΠΩ-ΨΧ7)

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Οριστικός πίνακας υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/Μακεδονίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δημοσίευση οριστικών πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Β' -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-22

Πίνακες Οριστικών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄

Πίνακες Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας …

Προσωρινός πίνακας υποψηφίων ΕΕΠ ειδικότητας Αγγλικής φιλολογίας ακαδημαϊκού έτους 2021-22/ΑΕΝ Μακεδονίας

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ

Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ιατρού) στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Οριστικοί πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά επιστημονικών συνεργατών & οριστικοί πίνακες επιλεγέντων επιστημονικών συνεργατών για τα ΑΚ. ΕΤΗ 2021-2022 & 2022-2023 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

Δημοσίευση οριστικών-επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Δημοσίευση πινάκων οριστικών- επιλεγομενων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' - Ιατρών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων Πλοιάρχων Α- Ιατρών εκπαιδευτικού προσωπικού. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Πίνακες Οριστικών -Επιλεγόμενων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' -Ιατρών

ΑΔΑ 6ΒΕΝ4653ΠΩ-5Ν2

ΑΔΑ ΨΓΨΟ4653ΠΩ-ΣΙΨ

ΑΔΑ 6ΕΒΜ4653ΠΩ-Ο1Σ

ΑΔΑ …

Αρχικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά επιστημονικών συνεργατών ακ. έτους 2021 -2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) διδακτικής περιόδου 2021-2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2021 για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ …

Πίνακες αποκλειομένων ανά ειδικότητα υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ ΡΠΨΞ4653ΠΩ-995 : Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ειδικοτήτων Πλοιάρχων-Φυσικών-Μαθηματικών-Αγγλικών-Νομικών ακαδ/κού έτους 2021-2022  -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ 6Μ914653ΠΩ-5Ω6 : Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών …

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΒΡΥ4653ΠΩ-ΡΟΚ (φ.01).

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΙ8Σ4653ΠΩ-ΔΙ2 …

Πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα, υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ: 98ΦΙ4653ΠΩ-45Α Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ: 935Ξ4653ΠΩ-ΖΣΙ Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. επιστημονικών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 …