Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2021-2022 & 2022-2023 κατ΄ αξιολογική σειρά.

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2021-2022 & 2022-2023 κατ΄ αξιολογική σειρά.

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ ...

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων …

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικοί προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. ανά προκηρυσσόμενη θέση AEN/Χίου

Οριστικοί  Πίνακες  κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α) Α.1. ι.α.Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

β)Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Οριστικός Πίνακας …

Οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων-κατάταξης-επιλεγέντος υποψηφίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Σύρου

Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023

Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023 με ΑΔΑ: ΩΞΟ54653ΠΩ-Ε3Ρ

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Πίνακες κατάταξης ΕΕΠ προκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

1) …

Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ - Πίνακες

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων όλων των ειδικοτήτων υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) σχολής Μηχανικών ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. προκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-2022

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/Χίου (Ο.Ε.)

Αρχικοί  Πίνακες  αποκλειομένων  και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α)  Ορθή Επανάληψη Α.1.ιι.ζ.  Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

β) Ορθή …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για την ειδικότητα Α1iiβ της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iiβ της αριθμ. πρωτ.:2904.4/305/2021/25-05-2021 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων.

Δείτε …

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/Χίου

Αρχικοί  Πίνακες  αποκλειομένων  και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α) Α.1. ι.α.Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

β)Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών.

1) …