Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά επιλεγέντων ΕΕΠ/ ΑΕΝ ΧΙΟΥ Ορθή Επανάληψη

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου καθηγητή στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΥΔΡΑΣ

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων πλοηγών εδώ.

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατόπιν αναπομπής, κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων, για πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2020-2021 της ΑΕΝ Οινουσσών

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Ασπροπύργου 2020-2021

Oριστικός Πίνακας Νο.3 Επιστημονικοί συνεργάτες γενικών και τεχνικών μαθηματων κατ' αξιολογικη σειρα διδ. ετους 2020-2021 ΑΕΝ Σύρου

Oριστικοί πίνακες κατάταξης ειδικότητας κοινωνιολόγου υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ

Αρχικός πίνακας Ε.Ε.Π. Επιστημονικών συνεργατών Αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (OE)

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετά την α΄ φάση ενστάσεων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 με ειδικότητα Νομικού

Πίνακες Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Μακεδονίας 2020-2021

Οριστικοί πίνακες Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδημαϊκού έτους 2020-21 λόγω αναπομπής

Oριστικοί πίνακες επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολής Μηχανικών

Οριστικοί πίνακες και πίνακες επιλεγομένων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οριστικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Oριστικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων ΕΕΠ (ναυτικών μαθημάτων) ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων διδακτικού έτους 2020-2021