Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ

Προμήθεια Ενός (01) Σκάφους Κατάλληλα Διαμορφωμένου με Υγειονομικό Εξοπλισμό

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια του σκάφους ώστε:

  • να είναι εφικτή η παραλαβή και μεταφορά ατόμων που νοσούν από επικίνδυνες μεταδιδόμενες ασθένειες και επιβαίνουν σε επιβατηγό πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, εμπορικό …
ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΔΕΜ

Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών και των χερσαίων μέσων

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακών ασύρματων δικτύων φωνής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρησιακών μέσων με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής …

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΔΗΔΕΠ Ταμείο Συνοχής

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα οποία διενεργούν περιπολίες και ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής …

ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Προμήθεια σταθερών και φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια δεκαεπτά (17) μόνιμων/σταθερών και δέκα (10) φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα …

ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΕΜ