Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας