Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισητηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων ( Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισητηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων ( Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α)