Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών Ναυτικοί Πράκτορες