Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάπλου και απόπλου

Νομοθεσία