Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες (Π.Δ. 71/2020)

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης