Φωτισμός ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού Θαλάσσιου Φρουρίου Rocca a Mare (Κουλέ) στο Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης

Φωτισμός ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού Θαλάσσιου Φρουρίου Rocca a Mare (Κουλέ) στο Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης