Συντονισμός & Έκδοση Πιστοποιητικών (ΣΕΠ)

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) Συντονισμός & Έκδοση Πιστοποιητικών (ΣΕΠ)