Ανταποδοτικά Λιμενικά Δικαιώματα και Τέλη Υπέρ των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΝΠΔΔ)

Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων Ανταποδοτικά Λιμενικά Δικαιώματα και Τέλη Υπέρ των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΝΠΔΔ)