Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με Φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΥΝΑΝΠ

Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με Φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΥΝΑΝΠ