Μειώσεις-Απαλλαγές Καταβολής Λιμενικών τελών Ε/Γ, Ε/Γ–Ο/Γ Πλοίων Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Έκτακτης Δρομολόγησης

Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων Μειώσεις-Απαλλαγές Καταβολής Λιμενικών τελών Ε/Γ, Ε/Γ–Ο/Γ Πλοίων Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Έκτακτης Δρομολόγησης