Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων & Μικρών Σκαφών (ΜΕΜΣ)

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων & Μικρών Σκαφών (ΜΕΜΣ)