Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη:

Αρχικός Πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά-Πίνακας Αποκλειόμενων

Αρχικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων οι οποίοι αφορούν την με Αριθ. Πρωτ.: 2904.4/01/2023/22-03-2023 με ΑΔΑ: 6ΧΕΞ4653ΠΩ-ΑΗΔ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης  με σχέση εργασίας …

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης

Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ΣΤΗΝ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας

Δείτε τον πίνακα:

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου ...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου …

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ πλοιάρχων Μακεδονίας

Δείτε την ανακοίνωση:

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών ΚΕΣΕΝ πλοίαρχων Μακεδονίας

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ.2904.4/2211/2022/16-12-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε …

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.

Οριστικός πίνακας κατάταξης εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε …

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Α' Ε.Ν., επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023.

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται ο αρχικός πίνακας κατάταξης και ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ. 2904.4/2211/2022/16-12-2022 επαναπροκήρυξης, …

Ανακοίνωσης Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία …

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ. έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας διαβιβάζεται προς ανάρτηση ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ. πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, …

Οριστικοί Πίνακες κατ' αξιολογική σειρά , επιλεγέντων ΑΕΝ Κρήτης

Οριστικοί Πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων οι οποίοι αφορούν την Αρ. Πρωτ.:2902.06/16/2022/16-11-2022

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Κρήτης

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων oi οποίοι αφορούν την Αρ. Πρωτ.: 2902.06/13/2022/09-11-2022 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ Κρήτης

Αρχικός πίνακας κατά αξιολογική σειρά

Αρχικός πίνακας  υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατά αξιολογική σειρά για την αρ. Πρωτ.:2902.06/16/2022/16-11-2022

Αρχικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά & πίνακας αποκλειομένων

Αρχικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά & πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων για την Αρ. Πρωτ.: 2902.06/13/2022/09-11-2022 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ Κρήτης