Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με Φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΥΝΑΝΠ ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ