Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ορθή επανάληψη οριστικού πίνακα υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄, επιλεγομένων Πλοιάρχων Α΄, οριστικού πίνακα αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών και το νέο πρακτικό της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ Ασπροπύργου 2020-2021

ΑΕΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αρχικοί πίνακες Αποκλειομένων - Επιτυχόντων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οριστικοί Πινάκες ΕΕΠ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ 2020-2021

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης-επιλεγέντων-αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αποτελέσματα για ειδικότητες: α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, β) ΙΑΤΡΟΥ, γ) ΝΟΜΙΚΟΥ, δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. 2020-2021 κατ' αξιολογική σειρά μετά από ένσταση -ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υποβολή οριστικών πινάκων κατ αξιολογική σειρά -επιλεγέντων - αποκλειομένων ειδικότητας πλοιάρχων Γ τάξης - Ιατρών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ – ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Πινάκες επιλεγομένων ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας

Πίνακες επιλεγομένων Ωρομισθίων Καθηγητών Πλοιάρχων Α΄-Πλοιάρχων Β΄- Ιατρού-Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών και Ορθή Επανάληψη οριστικού Πίνακα Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Oριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ διδακτικού έτους 2020-2021 ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οριστικός Πίνακας Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών (Πλοιάρχων Γ΄) Ωρομισθίων καθηγητών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Οριστικοί κατ’ αξιολογική σειρά πίνακες, επιλεγέντων, αποκλειομένων ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Β΄ Τάξης Ε.Ν. για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2020-2021

Οριστικοί Πίνακες υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄-Πλοιάρχων Β΄- Ιατρού- Αποκλειομένων-Βεβαίωση επιλεγέντων της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, κατ΄ αξιολογική σειρά και επιλεγέντων, για πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2020-2021 της ΑΕΝ Οινουσσών

Αρχικοί Πίνακες κατάταξης ΕΕΠ ΚΑΙ αποκλειομένων της ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 ηλεκτρολόγου

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π 2020-2021

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΩ5Φ4653ΠΩ-00Υ

Οριστικό Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΩΓ6Δ4653ΠΩ-9ΓΤ

Οριστικούς Πίνακες επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη …