Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Προκήρυξη Πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην ΑΕΝ/Ύδρας

Δείτε την προκήρυξη:

Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων κατάταξης μετά από αναπομπή υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΣΣΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 2023

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης μετά από αναπομπή υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2022 23

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων, ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ - Β΄ - Γ΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης και επιλεγέντων (ορθή επανάληψη) υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους ππίνακες:

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ανακοίνωση αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Δημοσίευση οριστικών πινάκων υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2022-23

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών (μετά από ένσταση) ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον Πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών μετά από εξέταση ένστασης ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων μετά από εξέταση ένστασης Υποψηφίων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Δημοσίευση αρχικών πινάκων αποκλειομένων και αρχικών πινάκων κατάταξης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και αρχικοί πίνακες κατάταξης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23.

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης & αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ έτους 2022-2023

Δημοσίευση οριστικών επιλεγομενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Πίνακες Οριστικών Επιλεγόμενων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23

Αρχικός πίνακας κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά και πίνακας αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023