Ανάπτυξη Πλαισίου Κινήτρων για την Πρόσληψη και την Παραμονή Επαγγελματιών Υγείας στις Νησιωτικές Περιοχές της Χώρας

Screenshot_4.png
Share:    

Ανάθεση μελέτης για την Ανάπτυξη Πλαισίου Κινήτρων για την Πρόσληψη και την Παραμονή Επαγγελματιών Υγείας στις Νησιωτικές Περιοχές της Χώρας και συνεργασία με ΕΚΠΑ

Σχετικές εικόνες