Ανάπτυξη Πλαισίου Κινήτρων για την Πρόσληψη και την Παραμονή Επαγγελματιών Υγείας στις Νησιωτικές Περιοχές της Χώρας

Screenshot_4.png
Share:    

Έγινε ανάθεση μελέτης για την Ανάπτυξη Πλαισίου Κινήτρων για την Πρόσληψη και την Παραμονή Επαγγελματιών Υγείας στις Νησιωτικές Περιοχές της Χώρας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Υπογραφή της σύμβασης του έργου που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σχετικές εικόνες