Αποτελεσματική προστασία των θαλασσίων συνόρων

DAMEN-SPA-5509-549303-GAVDOS-013DD28082015-KLOET.jpg
Share:    

Προωθούμε Ειδικό Εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πλωτών, χερσαίων και εναερίων μέσων του Λιμενικού Σώματος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Το Εξοπλιστικό Πρόγραμμα για 30 Πλωτά Μέσα.
  • Το Εξοπλιστικό πρόγραμμα για αναβάθμιση εξοπλισμού και ιματισμού ειδικών Ομάδων και του συνόλου των στελεχών.
  • Το Εξοπλιστικό πρόγραμμα για συστήματα επικοινωνιών και Πληροφοριών
  • Τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Ικανοτήτων για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα.

Πέρα όμως από την προστασία θαλάσσιων συνόρων, η επιχειρησιακή επάρκεια του Λιμενικού Δώματος ενισχύεται και στον κλάδο της Αστυνόμευσης, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες για την πρόληψη και μείωση ατυχημάτων στο θαλάσσιο χώρο. Στην κατεύθυνση αυτή, επεκτείνουμε το Πληροφοριακό Σύστημα της Λιμενικής Αστυνομίας για την επιτήρηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό Οργανισμό SafeWaterSports, εκσυγχρονίζοντας και εξοπλίζοντας τις κατά τόπους λιμενικέ αρχές με σύγχρονα ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σχετικές εικόνες