ΠΔ «Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση, ελλιμενισμό και έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων»

Share:    

Επεξεργασία ΠΔ «Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση, ελλιμενισμό και έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων» αναφορικά με την απαίτηση για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση, ελλιμενισμό και έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων.