Μεταφορικό Ισοδύναμο - Εξορθολογισμός

metaforiko-isodunamo800x600.jpg
Share:    

Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με εκπροσώπους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ, με θέμα τον εξορθολογισμό του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους επιβάτες, με εκπροσώπους του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) με θέμα την πορεία εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις επιχειρήσεις και με εκπροσώπους του ΕΔΥΤΕ ΑΕ και του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), με θέμα τον εξορθολογισμό του μέτρου στα καύσιμα.

Σχετικές εικόνες