Μεταφορικό Ισοδύναμο - Πιστώσεις

metaforiko-isodunamo800x600.jpg
Share:    

στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου: Έκδοση Απόφασης πληρωμής του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» - Β’ Φάση 2019 –5η δόση A.NH.KO Μ.Ι επιχειρήσεων (2019-005Β) συνολικού ποσού 1.097.773,10 € για τη χρονική περίοδο 01/01/2019 έως 14/10/2019)

Σχετικές εικόνες