ν. 4676/20 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου θαλασσίων ενδο-μεταφορών και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Screenshot_5.png
Share:    

Ο στόχος του έγκειται στο να:

    1. εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία περί ακτοπλοΐας, η οποία σαφώς επιβάλλεται να ανταποκριθεί στα δεδομένα του σήμερα, παράλληλα δε να επιχειρήσει την καταγραφή και εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών και κανόνων λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
    2. επανεκκινήσει, κατ΄ ουσίαν, την λειτουργία του Υπουργείου μέσω μιας ορθολογικής, δίκαιης και λειτουργικής παρέμβασης σε εκείνο το θεσμικό και οργανωτικό του πλαίσιο, το οποίο κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια άνευ προηγουμένου αποσάθρωση λόγω της αλόγιστης, ανοργάνωτης και ευκαιριακής αντιμετώπισης όλων των βασικών τομέων λειτουργίας του,
    3. θεσμοθετήσει πρόσθετες ρυθμίσεις ικανές να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του φορέα και να συντείνουν στην διοικητική ανακούφιση πολιτών και φορέων από διαδικασίες που έχουν πλέον αποδειχθεί ότι η διατήρησή τους δεν προσφέρει κάποια ωφέλεια, αντίθετα δε μόνο προβλήματα προκαλούν τόσο στην ίδια την Διοίκηση όσο και στους κατά περίπτωση συναλλασσόμενους.

Σχετικές εικόνες