Αναπτύσσουμε τη διαδικτυακή εφαρμογή του Ναυλοσυμφώνου (e-Ναυλοσύμφωνο)

travel-1962319_960_720.png
Share:    

Μέσα στον μήνα Απρίλιο εγκαταστάθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΓΓΠΣ οι απαραίτητες εφαρμογές που απαιτούνται για τη λειτουργία της υπό ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής του Ναυλοσυμφώνου. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του υποσυστήματος διαπίστευσης χρηστών (μέσω TAXISnet και μέσω συστήματος εγγραφής χρηστών), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση Πλοιοκτητών και Εφοπλιστών.

Ανάπτυξη σε εξέλιξη του συστήματος εξουσιοδότησης τρίτων χρηστών για τους διαπιστευμένους χρήστες. Μέσω αυτού του συστήματος θα μπορούν οι διαπιστευμένοι χρήστες της εφαρμογής του e-Ναυλοσυμφώνου να εξουσιοδοτούν τρίτους χρήστες (π.χ. Ναυλομεσίτες, Πλοιάρχους, γραμματεία) με ελεγχόμενη δυνατότητα πρόσβασης.

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της διαπίστευσης Λιμενικών Αρχών στην εφαρμογή του e-Ναυλοσυμφώνου.

Σχετικές εικόνες