Προκηρύξαμε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια έξι νέων σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

skaf.jpg
Share:    

Προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για την προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# και τεσσάρων (04) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #10.400.000,00€# συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #40.400.000,00€#

Σχετικές εικόνες