Προκηρύξαμε τον διεθνή διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. Ευρώ του ενιαίου έργου του ΕΣΟΘΕ

radar-station-3431258_960_720.jpg
Share:    

Μέσα σε λίγους μήνες καταφέραμε να κάνουμε όσα δεν έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ο Υπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε: «δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τα χρόνια που δυστυχώς χάθηκαν από τα λάθη , την αναποτελεσματικότητα και την απροθυμία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε όμως και αυτό ακριβώς κάνουμε να κινηθούμε με τις σωστές νομικές βάσεις χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση και χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Αυτό είχαμε δεσμευθεί και αυτό κάνουμε πράξη»

Προκηρύχθηκε κλειστός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2019ΣΕ15000002, ΣΑΕ 150), ύψους #62.000.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:.63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΤΛΡ-4ΔΚ) Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λάβει συγχρηματοδότηση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχετικές εικόνες