Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Oριστικοί πίνακες κατόπιν αναπομπής επιλεγέντων, κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης υποψηφίων & αποκλειωμένων ΑΕΝ/Κρήτης

Aνακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Πίνακες Αρχικοί-Οριστικοί-Προσλαμβανομένων προκήρυξης ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρχικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και Αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Aρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

-Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων

ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6ΣΑΛ4653ΠΩ-Γ52 (φ.01).

-Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π

κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΝ564653ΠΩ-3Ν5 (φ.08) …

Αρχικός Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Αρχικός Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Oριστικοί πίνακες (επιλεγέντων και κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης) υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ/ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Για να δείτε τον αρχικό πίνακα πατήστε εδώ.

Πρόσληψη 'Εκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ναυτικού (ΑΕΝ ) Κρήτης

Δείτε την προκήρυξη εδώ:

Oριστικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Κύμης (Ορθή Επανάληψη)

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων & πίνακες κατάταξης κατά αξιολογική σειρά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2904.4/15/2021/ 28-06-2021 προκήρυξη ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ε.ε.π.) διδακτικών ετών 2021-2022 & 2022-2023

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων & πίνακες κατάταξης κατά αξιολογική σειρά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2904.4/15/2021/ 28-06-2021 προκήρυξη ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ε.ε.π.) διδακτικών ετών 2021-2022 & 2022-2023 …

Oριστικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Κύμης

Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνεται η προκήρυξη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π πατήστε εδώ.

Πλήρωση είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)