«Εξοπλισμός, προμήθεια – αντικατάσταση προσκρουστήρων και κρίκων πρόσδεσης στο Λιμένα Πηγαδίου» και «Προμήθεια – αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και στύλων στο λιμένα Αχιλλείου» της Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ...

«Εξοπλισμός, προμήθεια – αντικατάσταση προσκρουστήρων και κρίκων πρόσδεσης στο Λιμένα Πηγαδίου» και «Προμήθεια – αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και στύλων στο λιμένα Αχιλλείου» της Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221501 (9ΟΡΘ4653ΠΩ-ΨΘΝ)