Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 20

Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής.