Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 50

Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»