Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 24

Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων.