Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 38

Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών.