Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 14

Περί φόρτωσης οχημάτων στα οχηματαγωγά πλοία